Visualizations of an reconstructed building Prague`s Old town, transformed to office part with cafeteria and reception with residential parts. Interior design by atelier SAD.
Vizualizace rokonstrukce domu na Starém Městě v Praze. Dům je po rekonstrukci upraven pro účely kanceláří a bytové části s recepcí a kavárnou. Návrh interiéru ateliér SAD.
Back to Top