360 virtual panorama
Another version of virtual reality where you are able to stand only at one place and look around you using your smartphone, web browser or vr headset.
Další druh virtuální reality, která umožňuje stát pouze na jednom místě a rozhlížet se kolem sebe ve vizualizovaném prostředí pomocí smatphonu, internetového prohlížeče nebo brýlí pro virtuální realitu.

900west penthouse vr panorama / 900west virtuální interiérové panorama

900west 4 bedroom interior vr panorama / 900west virtuální interiérové panorama

900west 2 bedroom vr panorama / 900west virtuální interiérové panorama

Back to Top